The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


.Darkë Ekzekutive Executive Dinner

Eventet e GEN - The Global Executive Network janë vendi perfekt për shkëmibimin e ideve dhe opinioneve midis menaxherëve të lartë, drejtuesëve të kompanive dhe profesionistë të biznesit në të gjitha fushat e industrisë, duke filluar nga Automobilistika, Hapsira Ajrore dhe Mbrojtja, Agjenci Ajrore, Shërbime Financiare, Bankë, Sigurime, Mallrat e Konsumit, Shërbimet e Komunikimit, Prodhimi, Transporti dhe Logjistika e deri tek Edukimi, Energjia, Pajisjet Mjekësore, Botime, Teknologji, Bujqësi etj duke mësuar rreth tendencave më të fundit dhe më të rëndësishme në industri dhe biznes.

Në Eventet e GEN marrin pjesë nga 15 deri në 25 të ftuar dhe ato organizohen në restorantet më të mira, duke filluar nga ora 06:30 dhe duke vazhduar deri në mbrëmje.