The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Professionelle råd Executive Dinner

Forpligtelser for det Professionelle Råd

GEN - The Global Executive Networks Professionelle Råd overvåger den professionelle kvalitet af alle arrangementer. monitors the professional quality of the Events. De vigtigste mål er at omdefinere indholdet af emnerne og være opmærksomme på nye trends i de tidlige faser som hurtigt kan udvikles til arrangementer. Dette betyder at GEN - The Global Executive Network Events altid er yderst markeds relevant.

Det Professionelle Råd blev etableret i oktober 2006. Det er sammensat af ledere fra forskellige brancher som belyser Arrangementer og Arrangements Emner fra deres individuelle synspunkter. GEN - The Global Executive Network Events nyder godt af de mange års erfaring og det de brede udvalg af brancher fra det Professionelle Råds medlemmer. Rådet har regelmæssige møder og i tillæg til disse er der telefon konferencer som sikrer hurtig og mål orienteret samarbejde .


Medlemmerne af det Professionelle Råd


EricClurfain Eric Clurfain
"Verden og markedet er drevet af en konstant forandring, hastighed, udvikling og globalisering. Indflydelsesrige ledere fra multinationale organisationer har mere end nogensinde brug for effektive værktøjer som hurtigt kan hjælpe dem med at styre de vanskeligheder i deres virksomheder ved at opnå adgang til viden på tværs af industrier, netværk og kollegaer fra over hele verden. Dette er de unikke karakteristika som GEN - The Global Executive Network tilbyder dets medlemmer gennem denne ekslusive platform af arrangementer."

Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Aldrig før har verden været så sammenbundet og aldrig før har verden ændret sig hurtigere end den har i dag. En åben og samarbejdende tankegang er basis for at operere succesfuldt i dagens virksomheds miljø, Som medlem af 'GEN - The Global Executive Network's råd glæder jeg mig til at samarbejde med professionelle fra forskellige brancher og håber at kunne berige rådet med min brede erfaring fra international marketing i ledende globale FMGC firmaer." 

Andreas Blass
Andreas Blass
"I dagens globale og multikulturelle forretningsmiljø er professionel interaktion og synspunkter på vigtige områder nødvendigt for fremskridt og udvikling. Det Rådgivende Råd for 'GEN - The Global Executive Network' reflekter perfekt over dette og er en perfekt platform for at promovere og videregive disse vigtige succes kriterier."

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"GEN - The Global Executive Network er et ekstremt værdifuldt værktøj for virksomheder hvor netværk er en vigtig del af det. Det hjælper til at møde spændende personer, skabe kontakt til dem og dele erfaringer på højt niveau, samt at finde nye kontakter og udvikle og vedligeholde allerede eksisterende kontakter." 

Mark Day
Mark Day
"Handelsgrænser er ikke længere eksisterende i den kommercielle verden og den eneste begrænsning til vores forretnings succes er vores egne tanker og formåen for at skabe og udforske for vores organisation. GEN - The Global Executive Network giver en kolossal mulighed for at ligesindede ledere kan mødes og udfordre deres tankegang og udvide deres indsigt i hvilke muligheder, der eksisterer for konkurrence muligheder i deres organisation. Jeg er stolt af at være medlem af Det Professionelle Råd og videre at hjælpe med at forbedre disse glimrende netværks arrangementer, som opererer over hele verden."

Tom Coley
Tom Coley
"I et evigt forandrende forretnings verden hvor kompleksitet er stigende, har den rolle GEN - The Global Executive Network (GEN) spiller med deres tilpassede arrangementer aldrig været vigtigere og mere tidspassende end ved at takle det med vidensdeling og netværk."

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Konstant optimering kræver en velstruktureret organisation med plads til udvikling af nye løsninger. Jeg støtter ideen om dette forum til brug af præsentation af nye løsninger og trends i virksomheder og personale med konkluderende analyser i diskussioner og netværk. Der bliver skabt drivkraft for en fortsættende udvikling og optimering i begge parters interesser." 

Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"Jeg kan lide opsætningen GEN - The Global Executive Networks arrangementer hvor præsentationer af trends og ideer er begrænset til en nøje udvalgt gruppe af mennesker. Jeg er overbevist om konceptet til at forsikre maksimal kvalitet og støtte til kunde netværket af ledende professionelle, og jeg er glad for aktivt at kunne udvikle konceptet og dets muligheder for indflydelse." 

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Hastigheden for nye hvordan nye trends er konverteret til events med drivkraft og overbevisende indhold, er hvad der tiltrækker mig hos 'GEN - The Global Executive Network'. Som medlem af Rådet nyder jeg at arbejde med udviklingen af arrangementer som tilbyder ægte værdi og som er rigtigt tilpasset markedet." 

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"Netværk er vigtigt og i hurtigt voksende industrier er det uundværligt – det indser alle også nu. 'Global Executive Network' konceptet er unikt og åbner fuldt ud for nye måder at komme i kontakt med mennesker fra samme brancher på en passende og stilfuld måde. Jeg blev overbevist om konceptet ved min først Executive Dinner. Jeg er glad for at kunne deltage med mine ideer i Det Professionelle Råd." 

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"''GEN - The Global Executive Network's arrangementer har gjort mig opmærksomme på nuværende trends på en nem og ukompliceret måde. Især udvekslingen med deltagere fra en bred vifte af virksomheder har enorm betydning for mig. Som medlem af Rådet nyder jeg at samarbejde om fremtidige emner og udvikling."

Johannes Mller
Johannes Müller
"Netværkstænkning er basis for at arbejde i netværk. GEN - The Global Executive Networks koncept samler begge dele og det er præcis hvad beslutningstagere og folk i ledende virksomheder har brug for. Som ekspert i Det Professionelle Råd bidrager jeg aktivt med at udvikle dette koncept."

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"Da GEN - The Global Executive Network henvendte sig til mig var jeg straks positiv over for muligheden for at udveksle synspunkter med andre kollegaer. Jeg glæder mig til at udvikle dette koncept som aktivt medlem."

Heike Flster
Heike Fölster
"Mit første besøg til et ’Global Executive Network’ arrangement var nok til at overbevise mig om at ideen og konceptet var godt. Ingen andre steder kan jeg finde dette mix af vidensdeling, netværk og brug af tid; ideelt for ledere. Som et medlem af Det Professionelle Råd vil jeg gerne arbejde hen imod videre udvidelse af dette koncept." 

Juan Jose Foncillas Rosell
Juan Jose Foncillas Rosell
"GEN - The Global Executive Network har udviklet et rigtigt interessant koncept for tvær-sektor og tvær-funktions arrangementer som tilbyder værdifulde muligheder både professionelt og for professionelt netværk. Udvekslingen af erfaringer med andre ledere har udvidet min horisont og forståelse for andre sektorer. Jeg vil gerne bidrage til GEN- The Global Executive Networks Professionelle Råd ved at berige det multikulturelle, internationale aspekter på tværs af sektorer og netværk. Disse kvaliteter bliver vigtigere og vigtigere med globaliseringen og kommer til at spille en stor rolle i dagens forretnings miljø."

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Komprimeret videns udveksling i forelæsninger og netværk blandt deltagere med lignende interesser er den mest brugbare kombination. Den fortsatte videreudvikling af præsentationer og udvikling af GEN – The Global Executive Networks koncept, som jeg bidrager til ved at være medlem af Det Professionelle Råd, forsikrer en fortsat høj kvalitet af arrangementer." 

Philippe Signer Philippe Signer
"Når markedet, kunde behov og forventninger i konstant forandring, har strategier og planlægning brug for at bliver opdateret ofte og modereret. Netværk, udveksling af ideer og fornyelse på tværs af industrier bliver derfor mere og mere vigtigt. GEN- The Global Executive Network er den ideelle platform og institution."