The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Odborná rada Executive Dinner

Povinnosti Odborné rady

Odborná rada GEN - The Global Executive Network dohlíží na vysokou kvalitu pořádaných akcí. Základními cíli je volba témat a rozpoznávání nových trendů již v jejich začátcích, abyc mohly být zahrnuty do těchto akcí co nejdříve. Díky tomu jsou GEN - The Global Executive Network akce vždy extrémně relevantní vzhledem k vývoji na trhu.

Odborná rada GEN - The Global Executive Network vznikla v říjnu 2006. Je tvořena manažery z různých průmyslových odvětví, kteří nahlíží na akce a zde zmiňovatá témata z jejich vlastního úhlu pohledu. GEN - The Global Executive Network těží z mnohaletých zkušeností členů této rady v různorodých odvětví průmyslu a zde nashromážděného know-how. Pravidelné schůze a dodatečné telefonní konference zajišťují účinnou, rychlou, a cílenou spolupráci.


Členové Odborné rady


Meinrad W. Zähner Meinrad W. Zähner
"GEN- The Global Executive Network je jedinečnou platformou k setkávání se s kolegy napříč všemi odvětvími průmyslu pro diskuzi strategických obchodních záležitostí, trendů v průmyslu, provozních řešení, a pro rozvoj poznatků z konkurenčních příležitostí a výhod pro své vlastní organizace. GEN poskytuje ideální způsob pro výměnu odborných znalostí, výkonné sítě a time managementu."

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"Utváření sítě je důležité, a v rychle se rozvíjejících odvětvích nepostradatelné – každý si to už nyní uvědomuje. Myšlenka The Global Executive Network je jedinečná a otevírá zcela nové možnosti pro přicházení do styku s jinými lidmi ze stejného odvětví, na základě vhodného a vědomě zvoleného kontextu. Byl jsem zaskočen tímto pojetím na mé první exekutivní večeři. Jsem šťastný, že mohu přispívat svými myšlenkami jako člen Odborné rady." 

Philippe Signer Philippe Signer
"Pokud se trhy, zákaznícké potřeby a očekávání neustále mění, strategie a plánovaní potřebují časté aktualizace a úpravy. Vytváření kontaktů, výměna myšlenek, nápadů a zkušeností mezi odvětvími se proto stává stále více důležitá. GEN- The Global Executive Network je ideální platformou a institucí."

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"Když jsem byl osloven, abych se připojil k GEN- The Global Executive Network, ihned jsem byl nadšený z příležitosti vyměňovat si názory s obchodními kolegy, porovnávat a přispívat. Jako aktivní člen se těším na další rozvoj této myšlenky."

Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"Líbí se mi nastavení a myšlenka akcí GEN- The Global Executive Network, tedy prezentace trendů a nápadů pro omezenou, avšak pečlivě vybranou skupinu lidí. Jsem přesvědčen o její koncepci zajistit co nejvyšší kvalitu a orientaci na zákazníka s podporou sítě odborníků na vysoké úrovni a rád bych se aktivně podílel a dalším rozvoji tohoto konceptu a jeho vlivu." 

Johannes Mller
Johannes Müller
"Síťové myšlení je základem pro práci ve společnosti. Pojetí GEN- The Global Executive Network přináší oboje dohromady a je přesně tím, co lidé, kteří rozhodují, a lidé na výkonných pozicích potřebují. Jako odborník Odborné rady se aktivně podílím na vytváření tohoto konceptu."

Juan Jose Foncillas Rosell
Juan Jose Foncillas Rosell
"GEN- The Global Executive Network vyvinula velmi zajímavý koncept pro akce napříč odvětvími, které nabízejí cenné příležitosti pro profesionální i osobní vazby. Výměna zkušeností s ostatními manažery rozšiřuje můj rozhled a porozumění různým odvětvím. Chci přispět Odborné radě GEN- The Global Executive Network přostřednictvím multikulturních, mezinárodních a meziodvětvových aspektů vytváření sítě, což jsou tři vlastnosti, které budou stále více a více podstatné, jelikož globalizace hraje stale výraznější roli v dnešním podnikatelském prostředí."

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Rychlost, jakou jsou nové trendy převedeny do akcí s velkou atraktivitous a přesvědčivý obsah, je to, co mě přitahuje na GEN- The Global Executive Network. Jako člena Rady mě baví pracovat na navrhování akcí, které nabízejí skutečnou přidanou hodnotu a přesně sedí na potřeby trhu." 

Heike Flster
Heike Fölster
"Moje úplně první návštěva GEN- The Global Executive Network akce byla dostačující, aby mě přesvědčila, že tato myšlenka a koncept byly dobré. Nikde jinde nenajdu tuto ideální kombinaci výměny znalostí, navazování kontaktů a využití času: ideální pro manažery. Jakožto člen Odborné rady, rádá bych pracovala na dalším rozvoji tohoto konceptu." 

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Intenzivní výměna znalostí v hodinách a propojování mezi návštěvníky se stejným zájmem: to je ta nejlepší a nejpřesvědčivější kombinace. Neustálé zdokolanování prezentací a rozvoj GEN- The Global Executive Network konceptu, ke kterému přispívám jako člen Odborné rady, zajišťuje trvalou vysokou kvalitu těchto akcí." 

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"GEN- The Global Executive Network akce mi umožňují rychle a bezproblémově dozvědět se o současných trendech na trhu. Zejména výměny mezi jednotlivými účastníky z různých odvětví pro mě mají obrovskou hodnotu. Jako člen rady si užívám spolupráci na tématech a inovacích pro budoucnost."

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Průběžná optimalizace vyžaduje dobře strukturovanou organizaci s prostorem pro vývoj nových řešení. Podporuji myšlenku tohoto fóra týkající se prezentace nových řešení a trendů v průmyslu a personalistice s průkaznou analýzou v diskuzích a při vytváření kontaktů, neboť impulz tím vytvořený se stává hnací silou pro pokračující inovace a optimalizaci v zájmu obou stran." 

Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Nikdy před tím nebyl svět tak propojený, a ještě nikdy se svět neměnil rychleji než dnes. Otevřený, kooperativní postoj je základem pro úspěšné působení v dnešním obchodním prostředí. Jako člen Odborné rady GEN- The Global Executive Network se teším na jednání s odborníky z různých oborů, a doufám v obohacení poradenské rady mými širokými znalostmi v oblasti mezinárodního marketing v předních světových FMCG společnostech." 

EricClurfain Eric Clurfain
"Vě světě a trhu řízeném neustálou změnou, rychlostí, inovací a globalizací, vlivní vůdci multikulturních organizací více než kdy před tím potřebují efefktivní nástroj, který jim okamžitě může pomoci vypořádat se se spletitostmi jejich byznusu díky přístupu k znalostem napříč odvětvími a efektivnímu propojení s jejich protějšky z celého světa. Toto jsou jedinečné vlastnosti, které GEN- The Global Executive Network nabízí svým členům prostřednictvím své exkluzivní multikulturní platformy akcí."

Tom Coley
Tom Coley
"V neustále se měnícím obchodním světě, kde složitost roste exponenciálně, role, kterou GEN- The Global Executive Network zastává díky přizpůsobivým akcím, nikdy nebyla vhodnější a včas nápomocná řešit nesčetné množsví změn prostřednictvím předávání znalostí a vytváření kontaktů."

Mark Day
Mark Day
"Obchodní hranice a bariéry v byznysu již neexistují, a jediným omezením pro náš obchodní úspěch je naše myšlení a schopnost vytvářet a následně využívat budoucnost pro naše organizace. GEN- The Global Executive Network poskytuje obrovskou příležitost pro podobně smýšlející manažery setkat se a probírat jejich myšlení a rozšířit pohled na to, jaké existují možnosti pro zisk konkurenční výhody pro jejich organizace. Jsem hrdý na to být členem Odborné rady a pomáhat dále rozvíjet vynikající akce, které fungují po celém světě."

Eike Martini Eike Martini
"GEN propracovala myšlenku navazování kontaktů k dokonalosti a vysoce profesionální přístup přináší výhody pro každého účastníka. Co mě fascinuje, je, že nikdy nevíte předem, kam diskuze dospěje a co si z ní odnesete. Vzhledem k tomu, že sítě I myšlenky se neustále rozvíjí a tento proces je pravidelně optimalizován, jsem opravdu hrdý, že se podílím na tomto úspěchu."

Craig Ambler Craig Ambler
"Přístup GEN k navazování kontaktů je osvěžující změnou. Nejen z hlediska poznávání se, ale také z přímého zajišťování vytváření kontaktů, sdílení zkušeností. Osobně bych chtěl zajistit, aby naše průmyslové odvětví a odborníci v něm mohli spolupracovat na inovační platform kterou GEN poskytuje."

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"Pro mě GEN- The Global Executive Network představuje nesmírně cenný nástroj pro podnikání, jelikož vzájemné propojení je jeho důležitou součástí. Vede to k setkání s mnoha zajímavými lidmi, komunikaci mezi nimi, sdílení zkušeností na nejvyšší úrovni, navazování nových kontaktů a rozvoji a udržování těch starých." 

Greg Serian Greg Serian
"GEN poskytuje na míru přizpůsobené prostředí a formát pro firmy, aby náležitě mohli prezentovat své služby a výrobky. Pro podniky je k dispozii přiměřená doba, aby efektivně spolupracovali s návštěvníky, kde všichni jsou zkušenými odborníky. Výhodou také je setkávání se se stejně smýšlejícími kolegy, s cílem klást otázky a sdílet nápady. Těším se, že budu součástí GEN týmu a posunu GEN na další úroveň."

Andreas Blass
Andreas Blass
"V dnešním globálním světě a multikulturní ochodní společnosti odborné výměny informací a různé úhly pohledu na důležité otázky jsou velmi podstatné pro vývoj a inovaci. Odborná rada GEN- The Global Executive Network toto dokonale odráží, a je ideání platformou pro podporu a šíření těchto hodnot důležitých pro úspěch."