The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


.Bữa tối cho Nhà Quản lý Executive Dinner

Bữa tối cho nhà Quản lý do GEN – Mạng lưới Quản lý viên Toàn cầu tổ chức là nơi tốt nhất để trao đổi quan điểm với các nhà quản lý và những người có kinh nghiệm trong ngành, trong mọi lĩnh vực như Ô tô, Vũ trụ & Quốc phòng, Hàng không, Dịch vụ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Khoa học Đời sống, Tiêu dùng, Dịch vụ Truyền thông, Chế tạo, Vận tải & Giao nhận, Giáo dục, Năng lượng, Thiết bị Y học, Bán lẻ, Nhà hàng – Khách sạn & Giải trí, Sản xuất, Xuất bản, Tài nguyên, Công nghệ cao, Bán buôn, Nông nghiệp, Điện ảnh & Mạng, Dịch vụ chung, v.v. và tìm hiểu về những xu hướng mới nhất cũng như quan trọng nhất trong ngành.

Bữa tối cho nhà Quản lý thường có từ 15 đến 25 khách mời, và thường được tổ chức ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất, bắt đầu từ lúc 6:30 tối và kéo dài đến tận đêm.