The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Professional Council Executive Dinner

Profesyonel Danışma Kurulunun Görevleri

GEN - The Global Executive Network’ün profesyonel danışma kurulu etkinliklerin profesyonel düzeydeki kalitesini izlemektedir. Başlıca amaçlar, etkinliklere hızlıca kanalize edebilmek adına, konu içeriklerini süzmek ve erken aşamalarda yeni trendleri belirlemektir. Bunun anlamı, GEN - The Global Executive Network Etkinliklerinin her zaman en üst düzeyde piyasa ile alakalı olmasıdır.

Profesyonel Danışma Kurulu Ekim 2006’da kurulmuştur. Kendi bireysel bakış açılarıyla seçtikleri etkinlik konularıyla etkinlikleri aydınlatan farklı sektörlerin yöneticilerinden oluşmaktadır. GEN - The Global Executive Network Etkinlikleri, Profesyonel Danışma Kurulu üyelerinin geniş bir endüstri yelpazesinde oluşturdukları uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle, know-how bilgilerinin bir araya getirilmesinin avantajlarından faydalanmaktadır. Düzenli toplantılar ve destekleyici telefon konferansları ile verimli, hızlı ve amaca uygun bir işbirliği sağlamaktadır.

Profesyonel Danışma Kurulunun Üyeleri


Mark Day
Mark Day
"İş dünyasında artık ticari sınırlar ve engeller kalktı ve iş dünyasında başarılı olma konusunda tek engel, şirketlerimiz için gelecek yaratma ve sonra da bunu başarıyla sürdürme konusundaki düşünce ve kabiliyetimizdir. GEN - The Global Executive Network, aynı bakışa sahip yöneticilerin tanışıp, düşüncelerini dile getirmesi ve şirketleri için rekabet anlamında olası avantajlarla ilgili öngörülerini genişletmesi için büyük bir fırsat sağlar. Profesyonel Konsey’in bir üyesi olmaktan ve dünya çapında düzenlenen olağanüstü tanışma etkinliklerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmaktan ötürü gurur duyuyorum."

Dagmar Grossmann
Dagmar Grossmann
"Global Executive Network’ü iş alanında çok değerli bir araç olarak görüyorum, çünkü bir iletişim ağına sahip olmak bunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sayede, birçok ilginç insanla tanışmak, onlarla etkileşim halinde olmak, üst düzey tecrübeleri paylaşmak, yeni temaslar bulmak ve eskileri geliştirip muhafaza etmek mümkün oluyor." 

Martina Rothe Obregon
Martina Rothe Obregon
"Daha önceleri dünya hiç böylesine bir ağla bağlı olmamış, hiç bu kadar hızlı bir değişim sürecine girmemişti. Açık fikirli, işbirlikçi bir zihniyet, günümüz iş çevrelerinde başarılı olmanın temelini oluşturmaktadır. 'GEN - The Global Executive Network'ün danışma kurulu üyesi olarak, farklı alanlardan profesyonellerle iletişim içinde olmak için sabırsızlanıyor ve dünyanın önde gelen hızlı tüketim malları şirketlerinde Uluslararası Pazarlama alanında kazandığım engin tecrübelerle danışma kuruluna katkıda bulunmayı ümit ediyorum."

Udo Bieletzki
Udo Bieletzki
"Beni 'GEN - The Global Executive Network'e çeken şey, yeni trendlerin, güçlü ve ikna edici içeriklere sahip etkinliklere çevrilme hızıdır. Kurul üyesi olarak, gerçek anlamda katma değer sunan ve pazarın ihtiyaçlarına tam olarak hitap eden etkinliklerin oluşturulmasında yer almaktan mutluluk duyuyorum."

Johannes Müller
Johannes Müller
"Ağ tabanlı bir düşünce biçimi, networklerle çalışmanın temelidir. GEN - The Global Executive Network konsepti, parçaları bir araya getirmekle birlikte, karar vericilerin ve üst düzey görevlerde yer alan kişilerin ihtiyaçlarına hizmet vermektedir. Danışman komitesi konusunda uzman biri olarak, bu konseptin oluşturulmasında aktif bir rol alıyorum."

Andreas Schneider
Andreas Schneider
"Sürekli optimizasyon, yeni fikirlerin gelişimine olanak tanıyan iyi yapılandırılmış bir organizasyon gerektirir. Sektördeki yeni fikir ve trendlerin sunulması, tartışmalar ve iletişim ağlarıyla nihai analizlere ulaşılması açısından bu forum fikrini destekliyorum; çünkü, bunun yaratacağı enerji, her iki tarafın da ilgileri doğrultusunda sürekli yenilik ve optimizasyon için itici güç olacaktır. " 

Sylvain Thevenot Sylvain Thevenot
"The Global Executive Network, sektor liderleri arasında eşsiz ve etkili bir karşılıklı iletişim olanağı sağlamaktadır . Ben bunu önemli bir katalizör olarak görüyorum; çünkü bu sayede, ilgili bilgileri paylaşıp, özellikle de organizasyonun etkinliğini arttırmak için yeni fikirler üretebiliyor ya da gelir artışı sağlayabiliyoruz. Sadece Telekomünikasyon/Yeni Medya sektöründeki uzmanlığım ile fayda sağlamak için değil, aynı zamanda diğer yan sanayiler içindeki büyük müşterileri yönetme tecrübelerimi de paylaşmak için Profesyonel Konsey’in bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum."

Andreas Blass
Andreas Blass
"Günümüz dünyasında ve çok kültürlü ticari topluluklarda profesyonel etkileşim ve temel konulara yaklaşımlar, ilerleme ve yenilik için hayati önem taşımaktadır. 'GEN - The Global Executive Network'ün Danışma Kurulu bunu tam anlamıyla yansıtmakta olup, söz konusu kritik başarı değerlerini yükseltmek ve yaymak için mükemmel bir platform teşkil etmektedir."

Alexander Krotz
Alexander Krotz
"İletişim ağı önemlidir ve hızlı gelişen endüstrilerde bu zorunludur –artık herkes bunun farkında. ‘Üst Düzey Global İletişim Ağı’ konsepti eşsiz bir konsepttir ve aynı sektördeki diğer kişilerle temas halinde olmak için uygun ve stil odaklı içeriğiyle tamamen yeni ufuklar açmaktadır. Bu konsept, daha ilk Tanışma Yemeğinde aklıma yattı. Profesyonel Kurulun bir üyesi olarak fikirlerimle katkıda bulunacağım için mutluluk duyuyorum."

Daniel G. Zeidler
Daniel G. Zeidler
"GEN - The Global Executive Network etkinliklerinin arkasında yatan fikri ve yapılanmayı, sınırlı sayıda ama özenle seçilmiş katılımcılara trendler ve fikirlerle ilgili yapılan sunuları seviyorum. Üst düzey profesyonellerin olduğu bir iletişim ağı desteğiyle birlikte maksimum kalite düzeyi ve müşteri odaklılık temin eden konseptten fazlasıyla ikna oldum. Ve bu konsepti ve etki mesafesini aktif bir şekilde daha da genişletmeyi isterim." 

Heiko Scharding
Heiko Scharding
"'GEN - The Global Executive Network'ün etkinlikleri, güncel trendler hakkında hızlı ve komplikasyon içermeyen bilgiler edinmemi sağlıyor. Özellikle de, birçok farklı sektörden gelen katılımcılarla yapılan fikir alışverişlerinin benim için önemi büyük. Kurul üyesi olarak, gelecek odaklı konu ve yenilikler konusunda katkı sağlamaktan ötürü mutluyum. "

Philippe Perrodin
Philippe Perrodin
"GEN - The Global Executive Network’e katılmam teklif edildiğinde, bana meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma, değerlendirmelerde bulunma ve katkı sağlama fırsatı vermesinden ötürü bu fikre hemen olumlu yaklaştım. Aktif bir üye olarak konsepti genişletmek için sabırsızlanıyorum."

Gudrun Tauer
Gudrun Tauer
"Sunumlar sırasında bilgi alışverişinde bulunmak ve benzer ilgilere sahip katılımcılarla iletişim halinde olmak: işte bu en uygun ve akla yatkın kombinasyondur. Profesyonel Danışma Kurulu’nun bir üyesi olarak katkıda bulunduğum The GEN - The Global Executive Network konseptinin sunumlarının daimi gelişimi, sürekli yüksek kalitede etkinliklere olanak vermektedir."

Heike Fölster
Heike Fölster
"Bir 'Global Executive Network' etkinliğine yaptığım ilk ziyarette, bu fikrin ve konseptin başarısı konusunda ikna olmuştum. Başka hiçbir yerde, bilgi transferinin, iletişim ağının ve zaman kullanımının yöneticiler için ideal olan böylesi bir kombinasyonunu bulacağımı sanmıyorum. Profesyonel Danışma Kurulu’nun bir üyesi olarak, bu konseptin daha da genişletilmesi için çalışmaktan mutluluk duyacağım."

Tom Coley
Tom Coley
"Zorluğun katlanarak arttığı değişken iş dünyasında, GEN - The Global Executive Network’ün (GEN) sektörlere yönelik oynadığı rol, bilgi transferi ve iletişim ağı sayesinde iş dünyasının onlarca değişiklikle başa çıkmasına daha uygun ve zamanında çözümler önermek olmuştur."

EricClurfain Eric Clurfain
"Sürekli değişim, hız, yenilik ve globalleşmenin olduğu bir pazarda ve dünyada, çok uluslu organizasyonların başarılı liderleri, işlerindeki zorlukları iade etme konusunda onlara hızlı bir şekilde yardımcı olabilecek etkili araçlara artık eskisinden daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu noktada sektörler arası bilgiye erişim sağlamak ve dünya genelindeki meslektaşlarıyla etkili bir iletişim halinde olmak önem kazanıyor. İşte bunlar, GEN – GEN - The Global Executive Network’ün seçkin, çok kültürlü etkinlik ortamıyla üyelerine sağladığı benzersiz bir özelliktir"

Juan Jose Foncillas Roselló
Juan Jose Foncillas Roselló
"'GEN - The Global Executive Network'ün geliştirdiği iletişim ağı ve sektörler arası etkinlik konsepti, ilişkilerin profesyonel boyutunu bir araya getirmenin yanı sıra, farklı sektörlerdeki diğer yöneticilerin vizyonlarının genişletilmesine de olanak sağlamak konusunda tektir. GEN - The Global Executive Network’ün Profesyonel Danışma Kurulu’na katkım, git gide daha fazla önem kazanan niteliklerden üç tanesi olan kültürler arası, uluslar arası ve sektörler arası iletişim ağını ve gelecekteki dönemlerde iş piyasasında globalleşmenin can damarını genişletmeye yardımcı olmak olacaktır."