The Global Executive NetworkThe Global Executive NetworkThe Global Executive Network


Professional Council Executive Dinner

Profesinės Tarybos pareigos

Profesinė GEN Taryba - The Global Executive Network kontroliuoja profesinę įvykių kokybę. Pagrindiniai tikslai – operatyviai pripažinti naujas temas ir tendencijas ankstyvose jų stadijoje ir skubiai jas išvystyti į atskirus įvykius. Tai reiškia, kad GEN įvykiai visada atitinka rinkos poreikius.

Profesinė Taryba buvo įkurta 2006 metų spalį. Ji sudaryta iš vadybininkų, atstovaujančių skirtingas pramonės šakas. GEN vykdomi renginiai skirti tam, kad norintieji galėtų pasisemti naudingos informacijos iš daug patirties turinčių Profesinės Tarybos narių, kurie priklauso įvairiosioms pramonės šakoms. Reguliarūs susitikimai, papildamos telefoninės konferencijos garantuoja efektyvų ir greitą bendradarbiavimą.


Profesinės Tarybos nariai

Heike Fölster

Heike Fölster
„Po pirmojo vizito įsitikinau, kad GEN skleidžiamos mintys yra tai, ko reikia rinkos plėtrai. Niekur kitur nesuradau šios idealios žinių perkėlimo, jungimosi ir naudojimo sistemos. Kaip Profesinės Tarybos narys ir toliau tobulinsiu šią plėtros kryptį.” 

Andreas Schneider

Andreas Schneider
„Nuolatinis optimizavimas reikalingas suformuotų organizacijų sprendimų išsivystymui. Aš palaikau GEN dėl savo galimybių pristatyti naujas tendencijas, sprendimus pramonėse ir aprūpinti diskusijas analizėmis. Dirbdamas kartu su GEN ketinu ir toliau tai plėtoti.” 

Greg Serian

Greg Serian
„GEN suteikia tinkamą aplinką ir formatą kompanijoms, jų paslaugoms bei produktams pateikti. Leidžia firmoms efektyviai bendradarbiauti su savo srities profesionalais, apsikeisti klausimais ir idėjomis. Aš tikiu, kad būdamas GEN komandos narys, galiu GEN perkelti į kitą lygmenį.”

Craig Ambler

Craig Ambler
„GEN išpuoselėtas jungimasis į sistemas yra gaivinantis pakeitimas. Asmeniškam man nieko nėra geriau už tai, kad mūsų pramonės profesionalai susijundami ir bendradarbiaudami kuria novatorišką aplinką ir GEN aprūpina juos sutiekdama jiems stogą.”

Martina Rothe Obregon

Martina Rothe Obregon
„Niekada pasaulis nebuvo taip sujungtas tarpusavyje ir niekada anksčiau jis nesikeitė taip grietai, kaip dabar. Laisvas, bendras mąstymas yra sėkmingos verslo aplinkos pagrindas. Kaip GEN konsultacinės valdybos narė, aš tikiuosi bendradarbiavimo su skirtingų rinkų profesionalais, viliuosi sava patirtimi praturtinti konsultacinę valdybą.” 

EricClurfain

Eric Clurfain
„Pasaulyje ir rinkose, kuriose vyrauja nuolatinė kaita, greitis, naujovės ir globalizacija, įtakingiems daugiataučių organizacijų lyderiams dabar negu kada nors anksčiau reikia efektyvių įrankių, kurie galėtų jiems padėti savo įmonėms prieiti prie skersinės pramonės žinių ir efektyvaus jungimosi į sistemas kartu visame pasaulyje esančiomis savo organizacijomis. Tai yra unikali savybė, kurią siūlo GEN.”

Johannes Müller

Johannes Müller
„Tinklinis mąstymas yra pagrindas dirbant sistemose. Sąvoka GEN suburia reikalingas dalis taip, kad žmonės, dirbantys vykdomajame versle, pasiimtų reikalingą informaciją. Kaip Profesinės Tarybos ekspertas, aš suteikiu pagalbą tolimesniam šios sąvokos projektavimui.”

Philippe Signer

Philippe Signer
„Kai rinkos ir kliento poreikiai nuolat keičiasi, GEN suteikia dažnus strategijų ir prielaidų atnaujinimus ir pakeitimus. Jungimasis į sistemas, minčių ir naujovių dalijimasis – tai GEN.”

Mark Lisso

Mark Lisso
„Dabar sparčiau, negu kada nors anksčiau, mūsų pasaulis greitėja, produkto gyvavimo ciklai tampa vis trumpesni ir visi informacijos vadybos matmenys žaidžia lemiamą vaidmenį, paveikdami mūsų pasisekimą pažinčių svetainėse, šeimose, kompanijose ir vyriausybiniuose sektoriuose. Laikas dabar prilyginamas brangakmeniui – retas ir brangus. Nuostabu, kad GEN suteikia didžiulę galimybę patikimai išnaudoti laiką aukštos kokybės susitikimams, apsikeiti idėjomis, užmegzti naujus santykius. Paprastumas, kuris kuria grožį – man tai yra GEN.”

Meinrad W. Zähner

Meinrad W. Zähner
„Gen yra unikali platforma sukurta tam, kad į vieną vietą susiburtų ir visos skersinės pramonės, kad aptartų visus strateginio verslo iššūkius, pramonės tendencijas, naudojamus sprendimus, kad išplėstų jų įžvalgumą konkurencingoms galimybėms ir suteiktų pranašumą savoms organizacijoms. GEN suteikia patikrintų žinių keitimąsi ir jungimąsi į sistemas.”

Juan Jose Foncillas Rosell

Juan Jose Foncillas Rosell
„GEN išvystė labai įdomias koncepcijas skersiniam sektoriui ir skersiniams funkciniams įvykiams, kurios siūlo vertingas galimybes tiek profesiniam, tiek asmeniniam jungimuisi į sistemas. Patirties keitimasis su kitais vadybininkais plečia mano vizijų ir skirtingų sektorių supratimą. Aš noriu prisidėti prie GEN turtindamas jos multikultūrinio, tarptautinio ir skersinio sektorių turinius bei palengvinti jų įsijungimą į sistemą, kadangi šie trys sektoriai bus vis svarbesni verslo aplinkoje.”

Gudrun Tauer

Gudrun Tauer
„Žinių keitimasis paskaitose ir jungimasis į grupes su dalyviais, turinčiais panašius interesus – tai pati geriausia kombinacija. Nuolatinis GEN tobulėjimas ir vystymasis, prie kurių prisidedu ir aš, kaip Profesinės Tarybos narys, garantuoju ilgą ir kokybišką įvykių tėkmę.”

Reji Mathew

Reji Mathew
„GEN – trumpa, unikali ir gaivinanti sąvoka, kuri lengvai suteikia informacijos apie jungimosi į sistemas reikšmę. Sąvoka – portatyvi, leidžianti sukurti ilgalaikius santykius taip, kad korporaciniai tikslai būtų pasiekti kuo griečiau. Tai malonumas ir garbė būti susijusiam su GEN!”

German Ramirez

German Ramirez
„Šią dieną ir amžių, kompanijos gali palenkti klientą per kokybę, minties aiškumą ir turinio vertę. Tai daug žadanti kombinacija einamajam ir būtinajam rinkos lyderiui, ir tai yra GEN sąvokos branduolys. Aš patenkintas tuo, kad galiu būti aktyviu jos konsultacinės vadybos nariu. Atnešdamas skaitmeninę ir socialinę žiniasklaidos patirtį aš prisidedu prie šios puikios sąvokos praturtinimo!”

Daniel G. Zeidler

Daniel G. Zeidler
„Aš mėgstu tai, kad GEN organizuoja slaptus susibūrimus kukliai ir rūpestingai atrinktoms žmonių grupėms. Mane prisijungti prie GEN įtikino jos mintis, kad norint pasiekti maksimalų ir kokybišką verslo ir kliento lygmenį, reikia konsultuotis su tos srities profesionalais, todėl ir dabar vystau šią idėja.” 

Udo Bieletzki

Udo Bieletzki
„Grietis, kuris naujas tendencijas verčia į realius įvykius – štai kas mane traukia būti GEN nariu. Kaip Profesinės Tarybos narys mėgstu dirbti su įvykiais, kurie turi pridėtinę vertę ir atitinka rinkos poreikius.”

Benedict Ang

Benedict Ang
„Tai yra nuostabu, kaip GEN gali suvesti tiek daug protingų žmonių, tiek daug skirtingų pramonės šakų, kultūrų ir patirties į vieną susitikimo vietą. Per šiuos įvykius kiekvienas turi galimybę susijungti vienas su kitu, atvirai dalintis patirtimis ir mintimis. Būtent šia galimybe aš tikiu ir man yra suteikta tokia didelė privilegija būti tarybos dalimi ir toliau tai plėsti.”

Tom Coley

Tom Coley
„Vis besikeičiančiame verslo pasaulyje, problemoms proporcingai didėjant, GEN vaidmuo pasitarnauja sprendžiant problemas, kurių sprendimų būdai randami per nesuskaitomą daugybę pakeitimų, žinių perkėlimų į praktiką.”

Philippe Perrodin

Philippe Perrodin
„Kai man pasiūlė jungtis prie GEN, aš buvau laimingas dėl suteiktos galimybės apsikeisti žiniomis su verslo kolegomis visame pasaulyje ir nedelsiant sutikau.”

Eike Martini

Eike Martini
„GEN - išgrynino tinklo mintį iki tobulumo ir, taikant profesionalius metodus, suteikia galimybę kiekvienam norinčiam prisijungti prie organizacijos. Mane žavi tai, kad niekada nežinai, kur nuves diskusija ir kokį žinių indelį parsivešite namo, kadangi organizacijoje vyksta nuolatinis tinklo ir idėjų augimas. Aš labai džiaugiuosi prisidėdamas prie šios sėkmės.”

Heiko Scharding

Heiko Scharding
"'GEN suteikia galimybę pasimokyti apie esančias ir būsimas rinkos tendencijas skubiai ir lengvai. Man didžiausią vertę turi tai, kad galiu su kitais tos pačios pramonės šakų atstovais apsikeisti informacija. Kaip Tarybos narys aš mėgstu bendradarbiauti kuriant naujas temas.”

Manfred Spanner

Manfred Spanner
„Jungimasis vienu su kitu, skirtingų informacijos rūšių apsikeitimas yra svarbiausia vertė mūsų versle. GEN yra ideali platforma ne vien gauti visa tai, bet pagalbos dėka greičiau pasiekti savo verslo sėkmę.”

Andreas Blass

Andreas Blass
„Šiandieninis globalus pasaulis ir multikultūrinės verslo visuomenės gyvybiškai reikalauja progreso ir naujovių. Konsultacinė GEN valdyba tai tobulai suteikia, ji kritiškai ir teisingai paskirsto sėkmę garantuojančius kriterijus.”

David Walter

David Walter
„Mano pirmoji patirtis su GEN vyko per jų organizuojamos vykdomuosius pietus, namo parsinešiau tik fantastinius įspūdžius apie jų veiklą. Jaučiau pareigą sau susisiekti su jais ir tapti jų dalimi. Tokie renginiai suburia įvairių pramonės šakų profesionalus, kurie dalinasi vertingomis ir asmeniškomis patirtimis apie profesinių tinklų ugdymą.”

Alexander Krotz

Alexander Krotz
„Jungimasis į sistemas yra svarbus ir būtinas greitai judančiose pramonės šakose. Global Executive Network yra unikali sąvoka, atidaranti visiškai naujus kelius tam, kad būtų galima lengviau bendradarbiauti su žmonėmis, esančiais tose pačiose pramonės šakose. Aš laimingas, kad esu Profesinės Tarybos narys ir galiu dalintis savo mintimis.” 

Dagmar Grossmann

Dagmar Grossmann
„Aš matau GEN kaip turintį nepaprastai vertingą įrankį verslui, kurio jungimasis į sistemas yra jo gyvavimo dalis. GEN padeda sutikti daug įdomių žmonių, bendrauti su jais, pasidalinti aukščio lygio patirtimis, rasti naujus kontaktus.” 

Mark Day

Mark Day
„Komerciniame pasaulyje daugiau nebeegzistuoja jokie prekybos barjerai, vienintele kliūtimi iki visiškos verslo sėkmės, tampa mūsų mąstymas ir gebėjimas kurti, o vėliau, tai eksploatuoti ateities kartoms. GEN – suteikia galimybe priimti visus vadovus, tačiau meta iššūkį jų mąstymui ir taip bando išplėsti jų įžvalgumą. Aš didžiuojuosi būdamas Profesinės Tarybos nariu, džiaugiuosi tuo, kad galiu padėti valdyti tinklo veiklą, veikiančią visame pasaulyje.”